Giáo viên đánh học sinh nôn mửa nhập viện gấp

Giáo viên đánh học sinh nôn mửa nhập viện gấp. Sau khi trả bài kiểm tra khảo sát chất lượng đầu năm. Cô Hương chủ nghiệm mời 23/27 học sinh bị điểm kém. Cô Hương gọi lần lượt những em này lên bảng rồi dùng thước đánh phạt. Trong đó em Đoàn T.A vô tình bị đánh vào đầu. Sau tiết học Em học sinh này có biểu hiện đau đầu, nôn ói, được gia đình BGH nhà trường nhập viện.  (Xem thêm: Bán đàn piano)Sau vụ việc này Cô Hương chủ nghiệm bị bộ Giáo Dục kỉ luật làm lao công cho trường hết đời. Để cho các thầy cô noi theo. 

0 comments:

Post a Comment